Raskere til målet

Signr forenkler signeringsprosessen for alle parter og forkorter salgsprosessen. 85 % av alle avtaler signeres innom én dag, 50 % i løpet av én time.

Full kontroll

Du ser i realtid når avtaler er levert, granskes online og signeres. Avtalene lagres på ett og samme sted i ditt egne e-arkiv, og er lett å finne igjen med smarte filtrerings- og søkemuligheter.

Øk lønnsomheten

Med Signr oppnår du kortere prosesstid, økt kontroll, og mindre og billigere administrasjon, noe som medfører økt lønnsomhet for bedriften.

Fornøyde kunder

Det blir enklere å inngå avtaler med deg og ditt firma, og dere sparer kundene for tid og administrativt arbeid – noe som oppleves som positivt fra kundens side.

Juridisk bindende

En avtale som er signert via Signr er like juridisk bindende som avtaler signert med penn og papir. Med Signr får du en høy grad av sporbarhet takket være de data som samles inn av Signr-programvaren. Informasjonen gir deg digitale bevis for hvem som har undertegnet avtalen, når det ble gjort, hvordan og av hvem.

Bedre for miljøet

Dere slipper unødige fysiske papirdokumenter og unnviker samtidig transport av dokumenter. Med Signr benytter du et miljøvennlig alternativ som bidrar til en holdbar utvikling.