FAQ

FAQ

Generelle spørsmål

 • Hva er en elektronisk signatur?

  En elektronisk signatur er opplysninger i elektronisk form som brukes for å stadfeste at innholdet stammer fra den som har undertegnet avtalen. Den vanligste metoden for å samle inn og håndtere elektroniske signaturer er å benytte folks e-postadresser for å identifisere personer og assosiere dem med sekvenser av hendelser/handlinger som viser at han/hun har til hensikt å undertegne en avtale.

 • Hvor sterkt står en elektronisk signert avtale i forhold til en håndsignert på papir?

  Elektronisk signerte avtaler har samme rettslige stilling som avtaler signert med penn på papir, og er i mange tilfeller sikrere enn et tradisjonelt papirdokument: for eksempel er det lettere å sørge for at elektroniske dokumenter holdes helt konfidensielle og kun kan ses av oppgitte mottagere. Alle dokumenter som sendes via Signr lagres på sikre servere, og i motsetning til papirer kan de ikke mistes eller ødelegges. Andre fordeler er:

  Lettere å autentisere

  Påføres alltid korrekt datologg

  Kan ikke dupliseres med kopimaskin eller scannes inn for spredning

  Hele dokumentet holdes intakt, sider kan ikke manipuleres, tas bort eller byttes ut.

Spørsmål om Signr

 • Hva er Signr?
  Signr er et webbasert program for elektronisk signering. Tjenesten fører til kortere prosesstid, økt kontroll, mindre administrativt arbeid og mer fornøyde kunder. Systemet brukes av foretak innom vidt forskjellige bransjer.
 • Må jeg laste ned noe eller installere noe på min egen datamaskin?
  Nei, verken noen programvare, nedlastning eller installasjon trengs for å komme i gang. Da Signr er en helt og holdent webbasert løsning trenger du bare tilgang til internett og en registrert Signr-konto.
 • Må kundene som skal signere dokumentet ha en Signr-konto?
  Nei, det en kun parten som skal opprette avtalen og sende dokumentene til signering som trenger en Signr-konto. Øvrige parter trenger kun tilgang til sin egen e-post, dit invitasjonen for signering vil bli sendt.
 • Hvordan kommer jeg i gang?
  Registrer en Signr-konto HER eller kontakt oss for hjelp . Du får umiddelbar tilgang til innloggingsopplysningene og kan sende ditt første dokument for signering i løpet av noen minutter. Alle nye kunder får en gratis online-introduksjon, om de ønsker.
 • Hva koster det?
  Du belastes en månedskostnad mellom kr 239 og 299, ut fra valgt bindingstid (0, 12 eller 24 måneder), samt en oppstartsavgift på kr 250 per bruker. Er dere 5 brukere eller fler, kan du kontakte oss for et konkret tilbud.
 • Tilbyr dere gratis testperiode?
  Ja, vi tilbyr gratis testkonto. Denne inkluderer tre gratis dokumenter per måned. Du kan starte opp en gratiskonto HER eller kontakte oss så hjelper vi deg med å komme i gang.
 • Hvilke filformat kan brukes?
  Programmet støtter de fleste filformatene, som f.eks doc, pdf, xls, jpg m.fl.
 • Hvilke typer avtaler/dokumenter kan jeg signere elektronisk?
  Bruksområdet er stort! Våre kunder bruker Signr til å signere anbud, business-kontrakter, SLA-avtaler, låneavtaler, ordrebekreftelser, ansettelseskontrakter, møteprotokoller med mer.

Sikkerhet og lovmessighet

 • Hvem gis tilgang til dokumentene?
  Dokumentene dine behandles konfidensielt, og det er kun de personene som du selv angir at skal få tilgang som får det. Kontoen din og all annen informasjon er passordbeskyttet, og ingen kan få tilgang til dette om du ikke selv gir dem tilgang.
 • Hvor lagres dokumentene mine?
  Vi har valgt Amazon S3 sin lagringsløsning for dermed å kunne tilby våre kunder den beste løsningen med tanke på hastighet og sikkerhet. Amazon S3 inkluderer:

  – Kryptering med 256 biters AES

  – 99,999999999 % lagringssikkerhet

  – 99,99 % tilgjengelighet

  – lagring på geografisk spredte dataanlegg

  Led mer om Amazon S3 HER.

 • Er Signrs servere sikre?
  Våre servere er plassert i et toppmoderne dataanlegg som er fullt ut Redundant i forhold til strøm og internettilgang.
 • elektronisk signerte avtaler juridisk binende?

  Elektronisk signerte avtaler er like juridisk bindende og gyldige som tradisjonelle avtaler signert med penn på papir. Vårt program fanger opp og lagrer autentiseringsdata som gir digitale bevis på hvem som undertegnet et dokument, samt når, hvor og hvordan det ble gjort. Signr utsteder et verifikasjonsdokument som følger det signerte dokumentet. Verifikasjonen inneholder viktige opplysninger, så som partenes e-postadresser og IP-adresser, og tid og dato for hver enkelt handling. Sammen gir dette høy sporbarhet og det får en sterk bevisgrad, hvilket er nødvendig ved en eventuell senere tvist.

  E-signaturlagar runt om i världen:

  EU-direktiv 1993/93/EG (EU- & EØS-regel)

  Elektroniske signaturer i globale og nasjonale Commerce Act (USA)

  Uniform Electronic Transactions Act (USA)

  Lov om elektronisk kommunikasjon 2000 (Storbritannia)

 • Er Signrs e-signaturer sporingsbare?
  Ja, Signrs e-signaturer har høyere sporbarhet enn tradisjonelle signaturer, ettersom de gir ytterligere nivåer av sikkerhet, sporingsmulighet og kontroll. Alle Signrs e.signaturer og verifikasjonskjeder er krypterte, digitalt forseglede, tamper free, og lagres i et sikkert datasenter.