Juridisk

Elektronisk signerte avtaler er like juridisk bindende og gyldige som tradisjonelle avtaler signert med penn på papir. Vårt program fanger opp og lagrer autentiseringsdata som gir digitale bevis på hvem som undertegnet et dokument, samt når, hvor og hvordan det ble gjort. Signr utsteder et verifikasjonsdokument som følger det signerte dokumentet. Verifikasjonen inneholder viktige opplysninger, så som partenes e-postadresser og IP-adresser, og tid og dato for hver enkelt handling. Sammen gir dette høy sporbarhet og det får en sterk bevisgrad, hvilket er nødvendig ved en eventuell senere tvist.

E-signaturlover rundt om i verden:

EU-direktiv 1993/93/EG (EU- & EØS-regel)
Elektroniske signaturer i globale og nasjonale Commerce Act (USA)
Uniform Electronic Transactions Act (U.S.)
Lov om elektronisk kommunikasjon 2000 (Storbritannia)