Sikkerhet

Vi vet at sikkerhetsaspektet er viktig for informasjonen dere legger inn i systemet. Vi setter sikkerheten i høysetet for å kunne garantere at all informasjonen lagres på en trygg måte.

Det er flere aspekt å ta hensyn til for å oppnå en sikker plattform slik som Signr. Mye av sikkerheten er innebygd i selve tjenesten, mens andre deler krever kontinuerlig oppsyn og overvåkning av plattformen. Nedenfor gir vi deg en kort oversikt over noen av sikkerhetsdetaljene som bidrar til at vi kan ha den høye sikkerhetsgraden som kreves.

Sikkerhet på applikasjonsnivå
Høy sikkerhet var vårt utgangspunkt helt fra starten og har hele tiden vært et viktig aspekt under videreutviklingen av systemet. Derfor finnes det innebygde sikkerhetskontroller i applikasjonen som sikrer oss mot at sensitive opplysninger kommer på avveie og i hendene på uriktige parter.

Sikkerhet i kommunikasjonen
All tilgang til tjenesten er beskyttet av AES SSL-kryptering for å hindre “snooping” eller annen uberettiget tilgang. Dette sikrer at kommunikasjonen mellom webleseren din og vår server er helt og fullt kryptert.


Låssymbolet du ser i webleserens adressefelt ved siden av nettadressen vår, www.signr.com, forsikrer deg at kommunikasjonen er sikker.

Sikkerhet ved kryptering
Passord og annen sensitiv informasjon krypteres før det lagres i systemet. Dette gjør det vanskelig for urettmessige personer eller annen entitet å få tilgang til systemet for å ta del av sensitiv informasjon.

Sikkerhet i infrastruktur
Ut over sikkerheten på applikasjonsnivå er plattformen også beskyttet gjennom arkitekturen på infrastrukturnivået, så som fjernstyring og fysisk tilgang.

Servermiljø
Serverne vi bruker er plassert i datahaller av ypperste kvalitet, som selvsagt er godkjente etter ulike industristandarder. Anleggene er helt

Overvåkning
All the systems and services are monitored 24×7 for good health. An eye is kept on any suspicious activity and remedial measures taken at every noticed incident.Videre speiles dataene i geografisk utspredte haller for best mulig tilgjengelighet. Dessuten er skallsikringen førsteklasses, og kun autorisert personell har adgang til serverhallene.

Software-oppdateringer
De fleste angrep på programvare skjer som følge av at datasystemet eller programvaren ikke er oppdatert til den seneste versjonen. Vi oppdaterer kontinuerlig alle våre system med de seneste patcher (versjoner) i forbindelse med den kontinuerlige overvåkningen av systemet.

Modulær serverarkitektur
Vår serverarkitektur er modulært organisert. Det fins en tydelig sperrelinje mellom systemene ut fra hvilken rolle de har. De er både fysisk og logisk separert, noe som gjør det lett å lokalisere og løse eventuelle feil.