Sikkerhetspolicy

PERSONVERNEREGLER

Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne policyen og holde deg oppdatert på hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du ser når personvernpolicyen sist var oppdatert på datoen nederst i dokumentet.

Grunnleggende prinsipper

Signr Solutions AB forplikter seg til å respektere og beskytte dine personopplysninger og din personlige integritet i samsvar med regler og retningslinjer fremkommet i lov, bransjestandarder og andre relevante normer. Nedenfor beskriver vi våre grunnleggende prinsipper for behandling av opplysningene slik at du får et innblikk i hvordan vi arbeider med ditt personvern.

Hvilken informasjon samles inn

Signr tilbyr deg som kunde å kunne bestille tjenester, registrere deg for å motta ulike tilbud og stille spørsmål via vår webside. Vi innhenter relevant informasjon om navn, kontaktopplysninger og eventuell faktureringsinformasjon.

IP addresses

An IP address is a number that identifies your computer and used as soon as the computer is connected to the Internet. Web servers identify your computer by its IP address. SIGNR Solutions Ltd may collect IP addresses in system administration purposes and to track and measure the use of our website by logging visitor’s IP address every time a page is visited. We do not link IP addresses to anything that can identify you as a person, ie. your visit to our website is logged but the user remains anonymous to us. We can and will use IP addresses to identify a user in cases where we deem it necessary to enforce compliance with our Terms of Use or to protect our service, site, customers or others.

Hvordan brukes informasjonen

Ved registrering og/eller bestilling godtar du at Signr sparer og bruker de opplysningene du registrerer for at vi skal kunne overholde våre forpliktelser, forbedre våre tjenester og yte best mulig service. Opplysningene kan også brukes for informering og markedsføring. Ved skriftlig henvendelse til Signr kan du be om at vi ikke sender deg nyhetsbrev via e-post, direktemarkedsføring eller markedsundersøkelser, eller ellers bruke informasjonen i markedsføringsøyemed.

Vi behandler personopplysningene med største mulige forsiktighet, og garanterer at informasjonen kun benyttes av Signr eller firma innom Signr-konsernet eller annen kontraktsoppfyllelsespart Signr kommer ikke, uten din godkjennelse, til å videreformidle innsamlede opplysninger, med mindre det følger av lov/rettsbestemmelser eller er en forutsetning for oppfyllelse av bestilt tjeneste, eller Signr anser det som nødvendig for å beskytte og forsvare eiendom og rettigheter tilhørende Signr.

IP-adresser

En IP-adresse er et nummer som identifiserer datamaskinen din så fort denne er oppkoblet på internett, og som webservere benytter for å identifisere pc’n. Signr kan loggføre IP-adressen og dennes besøk på de ulike websidene for systemadministrasjon og for å følge og måle bruken av våre websider. Vi vil ikke koble IP-adressen til opplysninger om deg som person; vi lagrer altså IP-adressen uten kobling til din brukerkonto. I unntakstilfeller, når det er nødvendig for å beskytte våre tjenester/program, webside, kunder eller andre, eller når det er nødvendig for at brukervilkårene skal kunne oppfylles, kan IP-adressen bli brukt til å identifisere brukeren.

Cookies
For å kunne tilby en smidig og brukervennlig nettside benytter vi oss av cookies. En cookie er en liten datafil som sendes fra webserveren for nettsiden du besøker til din webleser og som lagres på din harddisk.

Retting, innsyn og tilbakekalling
Signr Solutions AB, org.nr 556883-2332, er personopplysningsansvarlig etter personopplysningsloven. Idet Signr Solutions AB er stasjonert i Sverige og firmaet er å anse som personopplysningsansvarlig, er behandling av personopplysninger underlagt den svenske personuppgiftslagen. I medhold av § 26 kan du ved skriftlig egenhendig undertegnet begjæring en gang per kalenderår kostnadsfritt få tilsendt informasjon om hvorvidt personopplysninger gjeldende deg behandles eller ikke. Om slike opplysninger behandles, vil du motta skriftlig informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, hvor de er hentet/mottatt fra, formålet med behandlingen samt til hvilke mottakere eller kategori av mottakere som vi har gitt ut informasjon. Du har rett til å kreve feilaktige opplysninger rettet, samt kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen.

Vil du komme i kontakt med oss gjeldende dette, kan du skrive til:

Kundservice
Signr Solutions AB
Vretenvägen 13
171 54 Solna
Sverige

Misbruk av brukerkonto
Ved forsøk på bedrageri eller annet misbruk av noen av Signrs tjenester/program, forbeholder Signr seg retten til å sperre brukerens tilgang til firmaets nettider og de tjenester som tilbys.

Lenker til andre websider
Husk at lenker som finnes på nettsidene kan føre deg over til eksterne nettsider som kan inneholde andre regler for integritetsbeskyttelse enn hva som er angitt her.

Endring av personvernreglene
Disse personvernreglene kan oppdateres av Signr Solutions AB. Du ser når policyen sist var endret/oppdatert på datoen nedenfor. Vesentlige endringer vil bli meddelt på et tydelig sett på vår hjemmeside.

Publisert 14. September 2014, Versjon 1.0