FAQ

Allmänna frågor

 • Vad är en elektronisk signatur?
  En elektronisk signatur är uppgifter i elektronisk form som används för att kontrollera att innehållet härrör från den som har undertecknat handlingen. Den vanligaste metoden för att samla in och hantera elektroniska signaturer är att använda folks e-postadresser för att identifiera personerna och associera dem med en sekvens av händelser som visar avsikt att underteckna.
 • Hur stark är en elektronisk signatur jämfört med penna och papper?
  Elektroniskt signerade avtal har samma rättsliga ställning som avtal signerade med penna och papper och är i många avseenden säkrare än traditionella pappersavtal. T.ex. är det enklare att säkerställa att elektroniska dokument hålls helt konfidentiella och endast kan ses av utsedda mottagare. Alla dokument som skickas via Signr lagras på säkra servrar, och till skillnad från pappersdokument, kan de inte tappas bort eller förstöras. Andra fördelar är:

  – Lättare att autentisera
  – Förses alltid med korrekt datumlogg
  – Kan inte dupliceras med en kopiator eller skanner
  – Hela dokumentet hålls intakt, sidor kan inte manipuleras, tas bort eller bytas ut

Frågor om Signr

 • Vad är Signr?
  Signr är en webbaserad tjänst för elektronisk signering. Tjänsten resulterar i kortare ledtider, ökad kontroll, mindre administrativt arbete och nöjdare kunder och används av företag inom alla branscher.
 • Måste jag ladda ner eller installera något på min dator?
  Nej, ingen programvara, nedladdning eller installation behövs för att komma igång. Eftersom Signr är en helt webbaserad lösning behöver du bara tillgång till internet och ett registrerat Signr konto.
 • Måste kunderna som ska signera dokumenten ha ett Signr-konto?
  Nej, det är endast parten som ska skicka avtalet för signatur som behöver ett Signr konto. Övriga parter behöver endast tillgång till sin e-post, dit inbjudan för signatur skickas.
 • Hur kommer jag igång?
  Registrera dig för ett Signr konto här eller kontakta oss för hjälp. Du får tillgång till dina inloggningsuppgifter på en gång och kan skicka ditt första dokument för signatur inom några minuter. Alla nya kunder får en gratis online-introduktion om de önskar.
 • Vad kostar det?
  Vi tar ut en månadsavgift från 239 till 299 SEK per användare beroende på vald avtalstid (0, 12 eller 24 månader) samt en startavgift på 250 SEK per användare. Dock lämnar vi pris på offert från 5 användare och uppåt.
 • Erbjuder ni en gratis testperiod?
  Ja, vi erbjuder ett gratis testkonto som inkluderar tre fria dokument per månad. Du kan starta ditt gratiskonto

  här
  eller kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.
 • Vilka filformat stöds?
  Vi stödjer de flesta filformaten, som t.ex. Doc, Pdf, Xls, Jpg med fler.
 • Vilka typer av dokument kan jag signera elektroniskt?
  Användningsområdet är brett. Våra kunder använder Signr för att signera offerter, affärsavtal, SLA avtal, låneavtal, orderbekräftelser, anställningsavtal, mötesprotokoll med mera.

Säkerhet & laglighet

 • Vilka har tillgång till mina dokument?
  Dina dokument är konfidentiella och det är endast du samt de personer du själv ger tillåtelse som har tillgång till dem. Ditt konto och all din information är lösenordskyddad och ingen kan komma åt din information om du inte ger dem behörighet.
 • Var lagras mina dokument?
  Vi har valt Amazon S3:s lagringslösning för att erbjuda våra kunder den bästa lösningen när det gäller hastighet och säkerhet. Amazon S3 inkluderar:

  – Kryptering med 256 bitars AES
  – 99,999999999% Hållbarhet
  – 99,99% tillgänglighet
  – Redundant lagring på geografiskt spridda anläggningar.

  Läs mer om Amazon S3 här.

 • Är Signr:s servrar säkra?
  Våra servrar är placerade i en toppmodern anläggning som är fullt redundant både vad gäller ström och Internet-anslutning.
 • Är elektroniska signaturer juridiskt bindande?
  Elektroniskt signerade avtal är lika juridiskt giltiga och bindande som traditionella avtal signerade med penna och papper. Vår programvara fångar upp autentiseringsdata, som ger digitala bevis på vem som undertecknat ett dokument, samt när, var och hur de gjorde det. Signr förser det signerade dokumentet med ett verifikat som innehåller värdefull information, såsom parternas e-postadress, IP-adress och datum- och tidsstämpel för varje utförd handling. Tillsammans ger detta en stark bevisningsgrad och hög spårbarhet som behövs vid en ev. tvist.

  E-signaturlagar runt om i världen:

  EU-direktiv 1999/93/EG (Europeiska unionen)
  Elektroniska signaturer i globala och nationella Commerce Act (US)
  Uniform Electronic Transactions Act (US)
  Lagen om elektronisk kommunikation 2000 (Storbritannien)

 • Är Signr:s e-signaturer spårbara?
  Ja, Signr:s e-signaturer har högre spårbarhet än traditionella signaturer, eftersom de ger ytterligare nivåer av säkerhet, spårning och kontroll. Alla Signr:s e-signaturer och verifieringskedjor är krypterade, digitalt förseglade, tamper free, och sparas på ett säkert datacenter.