JURIDIK

Elektroniskt signerade avtal är lika juridiskt giltiga och bindande som traditionella avtal signerade med penna och papper. Vår programvara fångar upp autentiseringsdata, som ger digitala bevis på vem som undertecknat ett dokument, samt när, var och hur de gjorde det. Signr förser det signerade dokumentet med ett verifikat som innehåller värdefull information, såsom parternas e-postadress, IP-adress och datum- och tidsstämpel för varje utförd handling. Tillsammans ger detta en stark bevisningsgrad och hög spårbarhet som behövs vid en ev. tvist.

E-signaturlagar runt om i världen:

EU-direktiv 1999/93/EG (Europeiska unionen)
Elektroniska signaturer i globala och nationella Commerce Act (US)
Uniform Electronic Transactions Act (US)
Lagen om elektronisk kommunikation 2000 (Storbritannien)