SÄKERHET

Vi förstår att säkerheten för er information som ni anförtror vårt system är viktig för er. Därför är säkerheten satt som vår högsta prioritet, för att kunna garantera er att all information förvaras på ett säkert sätt. Det finns olika aspekter att ta hänsyn till för att uppnå en säker plattform likt Signr. En del av säkerheten är inbyggd i själva lösningen medan andra kräver ständiga åtgärder och övervakning av plattformen. Nedan ger vi en överblick av hur vi uppnår den höga säkerhetsnivån som krävs.

Säkerhet applikationsnivå
Hög säkerhet har varit vår utgångspunkt från start och hela tiden varit en aspekt vi haft med oss när vi designat systemet, snarare än en eftertanke. Detta innebär att det finns inbyggda säkerhetskontroller i applikationen som försäkrar oss om att känslig data inte accessas av obehörig part.

Säkerhet kommunikation
All access till tjänsten är skyddad av AES SSL kryptering för att förhindra “snooping” eller annat intrång. Detta försäkrar således att kommunikationen mellan er webbläsare och vår server är helt krypterad.


Låssymbolen som du ser i adressraden i din webbläsare bredvid vår webbadress, www.signr.com, är en försäkran om att kommunikationen är säker.

Säkerhet kryptering
Lösenord och annan känslig information krypteras innan det lagras i systemet, vilket gör det svårt för obehörig part eller entitet att göra intrång i systemet för att komma åt känslig data.

Säkerhet infrastruktur
Utöver säkerheten på applikationsnivå så är plattformen vidare skyddad genom arkitekturen på infrastrukturnivå, vilket inkluderar både fjärråtkomst och fysisk access.

Servermiljö
Våra servrar är placerade i datahallar av yttersta världsklass som självklart är godkända av olika industristandarder. Dessa anläggningar är helt redundanta vad gäller strömtillgång och konnektivitet och lösningen speglas i geografiskt spridda hallar för högsta tillgänglighet. Dessutom är skalskyddet av toppklass och endast auktoriserad personal har fysisk tillgång till datahallarna.

Övervakning
Samtliga system och tjänster övervakas 24 × 7 för god hälsa och för att upptäcka all form av misstänkt aktivitet. Nödvändiga åtgärder vidtas för varje noterad incident.

Mjukvaruuppdateringar
De flesta attacker som sker på mjukvarusystem uppkommer p.g.a. system eller mjukvara som inte är uppdaterade med den senaste versionen. Vi ser till att kontinuerligt uppdatera våra system med de senaste patcharna (versionerna) i samband med vår kontinuerliga övervakning av plattformen.

Modulär serverarkitektur
Vår serverarkitektur är modulärt organiserad. Det finns en tydlig avskiljning av våra system beroende på vilken roll de har. Dem är fysiskt och logiskt separerade vilket underlättar när vi lokaliserar och åtgärdar eventuella fel.