Sekretesspolicy

Grundläggande principer

Signr Solutions AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Vilken information samlas in

Signr erbjuder dig möjlighet att via vår webbplats beställa tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudanden. På vår webbplats får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering

Hur används informationen

Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Signr lagrar och använder de uppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Signr kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av Signr. Signr kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om Signr anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Signr.

IP-adresser

En IP-adress är ett nummer som identifierar din dator och som används så fort datorn är ansluten till Internet. Webbservrar identifierar din dator med hjälp av IP-adressen. Signr Solutions AB kan samla in IP-adresser i systemadministrativt syfte och för att följa och mäta användningen av vår webbplats genom att logga besökares IP-adresser varje gång en sida besöks. Vi kopplar inte IP-adresser till något som kan identifiera dig som person, dvs. ditt besök på vår webbplats loggas men användaren är fortfarande anonym för oss. Vi kan och kommer att använda IP-adresser för att identifiera en användare i fall då vi anser det nödvändigt för att upprätthålla efterlevnaden av våra användarvillkor eller för att skydda våra tjänster, webbplats, kunder eller andra.

Cookies

För att kunna erbjuda en smidig och lättanvänd webbplats använder vi cookies. En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från webbservern på den webbplats du besöker och som lagras på din dators hårddisk.

Rättelse, insyn och återkallelse
Signr Solutions AB, 556883-12332, är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgiftslagen är Signr därför skyldigt att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Signr är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas.
Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på följande adress:

Kundservice
Signr Solutions AB
Andersvägen 6
169 69 Solna

Missbruk av ditt användarkonto
Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på www.signr.com, förbehåller sig Signr rätten att neka användare tillgång till webbplatsen www.signr.com och de tjänster som tillhandahålls.

Länkar till andra webbplatser
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.

Ändring av policy
Denna policy kan uppdateras av Signr Solutions AB. Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet längst ner i detta dokument. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer Signr att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur Signr Solutions AB behandlar dina personuppgifter.

Publicerat den 2013-01-16 | v1.0